Ceník:

Nahrávání a mastering

Hodinová sazba: 330    ,- Kč, (13eur)

Při malém celkovém rozsahu prací, tj. do tří natáčecích hodin, účtujeme paušální sazbu 1000,- Kč (40eur).

Ve výše uvedených cenách je zahrnut jednak pronájem nahrávacího studia (včetněpoužití hudebních nástrojů) a současně i honorář našeho zvukového mistra a hudebního režiséra (na své náklady si však můžete k nahrávání přivést i svého vlastního hudebního režiséra nebo korepetitora, popř. svého učitele hudby, hlasového či jazykového poradce apod.).

Na rozsáhlé či opakující se větší hudební projekty je možno získat výhodné slevy (podrobnosti dohodneme při Vaší osobní návštěvě, popř.telefonicky).

Naším hlavním cílem je Vaše plná spokojenost s výsledkem společné studiové práce, věříme, že se nám vždy -spolu s Vámi - podaří dohodnout a realizovat takový způsob a postup nahrávání, který bude odpovídat Vašim aktuálním finančním, časovým i technickým možnostem a který současně povede k nejvyšší možné kvalitě výsledné nahrávky.

Přepisy a rekonstrukce archivních nahrávek

Cena je vždy stanovena dohodou (sazba od 400,- Kč/hodinu) v závislosti na skutečném rozsahu a náročnosti prováděných prací (záleží tedy především na tom, jak vysoké jsou Vaše požadavky na výslednou kvalitu upravovaných nahrávek). Upozorňujeme, že např. minimální doba potřebná pro kvalitní přepis běžné LP desky na CD je cca 2,5 až 3 hodiny.

Grafické návrhy obalů CD a kotoučů

Naše studio Vám nabízí možnost zhotovení základního grafického návrhu obalu CD (booklet, inlay) i návrhu potisku CD disku. Vlastní zpracování těchto grafických návrhů je účtováno v sazbě 500,- Kč/hodinu. 

Ceny za zhotovení zvukových a datových nosičů a tisk obalů

V celkové ceně každé zakázky je již zahrnut 1 kus CD-R nosiče, na němž klient obdrží výslednou nahrávku. Další CD-R nosiče nebo jejich kopie (nebo jakákoli jiná datová či zvuková média, než je CD-R) Vám na požádání zhotovíme přímo v našem studiu (v počtu maximálně 20 ks) a jejich zhotovení účtujeme následovně:

  • Zvukový nebo datový nosič (CD-R, DVD-R, DAT, MC) ................. kupní cena nosiče
  • Zhotovení nosiče (vypálení nebo nahrání) ...................................... 20,-Kč/kus (CD-R), 10,- Kč/minuta (pásek)
  • Potisk CD-R disku (technologie lightscribe) ................................. 20,- Kč/kus
  • Tisk obalu CD (booklet, inlay) ........................................................ cena dle použité technologie

Výše uvedené ceny jsou účtovány pouze jako paušální sazba za vlastní nosiča jeho nahrání či vypálení -nezahrnují tedy cenu např. za čas potřebný k přípravě grafického návrhu pro potisk nosiče či začas potřebný k technické přípravě spojené se zhotovením nosiče ani čas potřebný k vlastnímu zhotovení nosiče a k jeho závěrečné výstupní kontrole.


Další informace

Pro projekty o rozsahu větším, než 20 natáčecích hodin - pokud si předem vzájemnězávazně dohodneme i přesné termíny a rozsah nahrávání - vyžadujeme zálohu ve výši 50% ceny objednaného rozsahu studiových prací (a pokud se v konkrétním případě nedohodneme jinak, je nutno tuto zálohu uhradit ještě před zahájením nahrávání).

Při předpokládaném rozsahu studiových prací do 20 hodin (pokud ovšem není složena finanční záloha) je vždy nutno uhradit celý využitý studiový čas 1. natáčecího dne ještě tento den (a i v tomto případě platí podmínka, že při malém celkovém rozsahu prací, tj. do tří natáčecích hodin, účtujeme paušální sazbu 1000,- Kč.

Při nevyužití objednaného časového rozsahu studiových prací je možno celkovou smluvní cenu snížit maximálně o 10% (a my ručíme za to, že každá Vaše objednávka je pro nás zcela závazná a že na Vámi objednané termíny si nikdy nedohodneme žádnou jinou práci). Proto Vám doporučujeme uvážlivě odhadnout Vaše skutečné potřeby - pokud se v průběhu natáčení ukáže, že v objednaném čase nestihnete realizovat celý Váš projekt, jistě nebude problém dohohodnout a přiobjednat si další nahrávací frekvence. Nedokážete-li sami předem stanovit, kolik nahrávacího času bude pro váš hudební projekt zapotřebí, rádi Vám na základě našich dosavadních zkušeností poradíme.

Za uvedení loga studia PH records na vnější straně obalu komerčního CD či DVD (tj. nosiče šířeného hromadným prodejem v běžné distribuční síti v počtu minimálně500 kusů) nabízíme poskytnutí slevy až 3% z celkové ceny nahrávání či masteringu (přesné podmínky je vždy nutno dohodnout ještěpřed ukončením studiových prací na konkrétním albu).

Natočené zvukové záznamy Vám budou vydány až po uhrazení všech pohledávek, které Vám v souvislosti s nahráváním vůči našemu studiu vzniknou.

Na veškeré námi přijaté platby Vám vystavíme příjmový účetní doklad či fakturu!

Nejsme plátci DPH.

midistars